Automotions respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, wordt allereerst gebruikt om adequaat op uw verzoek te reageren en daarnaast om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Wij gaan op passende wijze met uw gegevens om.

Wij verzamelen onder andere uw informatie door middel van zogenaamde ‘cookies’.


Doorgifte van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de groep van automotions, of andere door automotions ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal automotions erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens


U heeft het recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en deze zo nodig te wijzigen; ook heeft u het recht om ons te vragen deze informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Business Development Center. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Bepaalde wettelijke voorschriften, met name op het gebied van veiligheid en financiële regelgeving kunnen dit echter onmogelijk maken.

Als u nog vragen heeft kunt u die sturen naar Automotions, Postbus 11, 4460 AA Goes.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig dit Privacybeleid te bekijken.


Overig gebruik van uw persoonsgegevens
Voor brochureaanvragen: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van automotions die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voor aanvragen van offertes: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van automotions die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voor aanvragen van proefritten: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS, telefonisch en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van automotions die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Indien u niet langer van bovengenoemde diensten gebruikt wilt maken kunt u contact opnemen met het Business Development Center, telefoonnummer 0113-224200.


Doorgifte van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de groep automotions, of andere door automotions ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal automotions erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.


Contact
U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren en mag deze informatie indien nodig corrigeren; u heeft ook het recht ons te vragen de informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Business Development Center, telefoonnummer 0113-224200. We zullen al het mogelijke doen om rekening te houden met uw wensen. Het kan echter zijn dat dit door bepaalde wetgeving niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege wetgeving ten aanzien van veiligheid of financiële regelgeving.

Als u nog vragen heeft kunt u die sturen naar Automotions, Postbus 11, 4460 AA Goes.


COOKIES


Wat is een cookie?
Bijna elke website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt gedownload via een browser bij het eerste bezoek aan een website. Wanneer u de volgende keer met dezelfde computer de site bezoekt, kan de browser controleren of een verwante cookie aanwezig is (d.w.z. een cookie met de naam van de site) en de gegevens van de cookie naar de site terugsturen. Zo kunnen sites de browser herkennen en, in sommige gevallen de getoonde inhoud aanpassen.


De voordelen van cookies
Sommige cookies zijn zeer nuttig, omdat ze de ervaring gebruiksvriendelijker maken wanneer u terugkeert naar een website die u al een paar keer eerder heeft bezocht. Op voorwaarde dat u dezelfde computer en dezelfde browser gebruikt kunnen cookies, bijvoorbeeld, uw voorkeuren onthouden, ons helpen om te achterhalen hoe u onze sites gebruikt, en de getoonde inhoud toespitsen op uw interesses en behoeften. De cookies die op onze websites worden gebruikt verzamelen geen informatie die u persoonlijk identificeert.


Beheren en verwijderen van cookies
Als u wilt wijzigen hoe een browser cookies gebruikt, inclusief het blokkeren of verwijderen van cookies van de automotions website (of alle andere websites in feite), dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Om cookies te beheren, kunt u in de meeste browsers kiezen om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, alleen bepaalde types cookies te aanvaarden, of een melding te krijgen wanneer een site een cookie wil opslaan. Het is ook eenvoudig om cookies die al op uw computer door een browser zijn opgeslagen te verwijderen.

De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt. Om te achterhalen hoe u dit met een bepaalde browser doet, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen of kunt u een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies in de meeste browsers kunt beheren en verwijderen.


Automotions is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22039448 .